R U A

Loading

المعهد روضة العلوم الرحمنية

Pramian Taman Sreseh Sampang Madura, Jawa Timur

المعهد روضة العلوم الرحمنية

Mengapa PP Raudlatul Ulum Arrahmaniyah?

Lingkungan Asri & Alami

Lokasi kami terletak di tengah lingkungan yang Asri dan Alami serta jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Pengajar Berpengalaman

Pengajar serta Ustadz/Ustadzah telah dilatih sehingga mampu manjadi pembimbing dan teladan yang baik.

Lingkungan Berbahasa

Kami menerapkan lingkungan belajar dengan Bahasa Arab & Inggris kepada anak didik kami dengan pembekalan awal yang matang.

Fasilitas Pendukung

Untuk lingkungan belajar yang baik kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni untuk mendukung anak didik dalam belajar.

Tentang PP Raudlatul Ulum Arrahmaniyah

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Arrahmaniyah didirikan dengan harapan untuk melahirkan kembali generasi penegak kejayaan Islam yang akan mengembalikan masyarakat muslim kepada masa keemasannya, kepada Al-Qur’an, kepada kemurnian ajaran Islam, kepada Aqidah yang lurus dan Akhlaqul karimah yang berlandaskan Al-Quran, dan As-Sunnah, serta berdasarkan pemahaman ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Visi & Misi

Visi

Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah talab al-’ilmi; dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa al-Qur’an, dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren.

Misi

Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah.

Artikel Terbaru

Ada yang ingin di tanyakan?

24/7

Customer Support

Mari bergabung dengan kami

Kami siap memandu tumbuh kembang anak anda dibawah naungan Al-Qur’an dan Sunnah.